Ubezpieczenia firmowe są stworzone z myślą o przedsiębiorcach i ich biznesach.

Nasze rozwiązania ubezpieczeniowe pomagają zabezpieczyć Twoją firmę przed różnymi ryzykami, takimi jak odpowiedzialność cywilna, szkody w mieniu, ryzyka zawodowe czy ochrona pracowników.

Dzięki temu możesz prowadzić działalność gospodarczą z większym spokojem, wiedząc, że Twój biznes jest dobrze chroniony.


Pracownicze
Ubezpieczenia pracownicze to rodzaj ubezpieczeń oferowanych przez pracodawców swoim pracownikom w celu zabezpieczenia ich przed różnymi ryzykami związanymi z pracą. Obejmują one szereg różnych polis ubezpieczeniowych, które mogą chronić pracowników w przypadku wypadków, chorób, niezdolności do pracy, utraty dochodów i innych sytuacji niespodziewanych trudności finansowych.
Zapytaj o ofertę
Majątku Firmowego
Rodzaj ubezpieczenia, które chroni majątek i aktywa przedsiębiorstwa przed różnymi ryzykami i stratami finansowymi. Te ubezpieczenia pomagają firmom zminimalizować skutki nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak pożary, kradzieże, zalania, trzęsienia ziemi czy inne sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenia mienia (np.: nieruhomości, zapasów, wyposażenia) lub straty finansowe.
Zapytaj o ofertę
NNW Sportowe
Ubezpieczenie NNW Sportowe jest szczególnie istotne dla osób uprawiających różne formy sportu, ponieważ aktywności fizyczne często wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia wypadków lub kontuzji. Polisa ta może obejmować takie zdarzenia, jak upadki, urazy, złamania, uszkodzenia stawów czy inne obrażenia ciała, które mogą się wydarzyć podczas aktywności sportowej.
Zapytaj o ofertę
OC Zawodowe
Ochrona dla profesjonalistów i firm przed roszczeniami klientów związanych z błędami zawodowymi. Pokrywa koszty obrony i ewentualne odszkodowania. Ważne dla branż, gdzie decyzje mogą mieć poważne konsekwencje (np.: lekarze, prawnicy, konsultantnci IT, fizjoterapeuci, księgowi, pośrednicy nieruchomości, doradcy podatkowi i wiele innych). Pomaga uniknąć ryzyka finansowego związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami w pracy.
Zapytaj o ofertę
D&O
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Zarządu
Ochrona dla liderów firm przed roszczeniami związanymi z ich decyzjami i działaniami. Pokrywa koszty prawników i odszkodowania. Istotne dla zachowania stabilności finansowej i reputacji firmy oraz przyciągania doświadczonych kadr kierowniczych.
Zapytaj o ofertę
Floty samochodowe
Rodzaj ubezpieczenia skierowany do firm lub organizacji, które posiadają większą liczbę pojazdów, takich jak samochody osobowe, ciężarówki, furgonetki czy inne środki transportu. Jest to polisa ubezpieczeniowa, która obejmuje całą flotę pojazdów, co oznacza, że wszystkie pojazdy są objęte tym samym ubezpieczeniem. Ma na celu zminimalizowanie ryzyka finansowego związanego z eksploatacją dużej liczby pojazdów. Może być dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy,
Zapytaj o ofertę