Ubezpieczenia indywidualne to specjalne polisy, które oferujemy dla osób fizycznych. Ich celem jest zadbanie o Ciebie, Twoją rodzinę oraz Twój majątek w razie nieprzewidzianych sytuacji. Dzięki nim możesz czuć się spokojniejszy, wiedząc, że jesteś chroniony w przypadku choroby, wypadku czy utraty mienia.


Życie
Ubezpieczenia na życie to więcej niż tylko zapewnienie wsparcia w razie zgonu. Polisa na życie oferuje znacznie szerszą ochronę, dostosowując się do indywidualnych potrzeb poprzez dodatkowe opcje. Możesz wybrać rozszerzenia umowy, aby skutecznie zabezpieczyć to, co ma dla Ciebie kluczowe znaczenie – zarówno życie i zdrowie własne, jak i bliskich.
Zapytaj o ofertę
Podróże
Odkrywaj świat bez zmartwień dzięki ubezpieczeniu podróżnemu. Niezależnie od rodzaju wyjazdu, polisa ta zapewnia wsparcie w przypadku niespodziewanych sytuacji, takich jak utrata bagażu czy opóźnienia, a przede wszystkim pokryje koszty leczenia.
Zapytaj o ofertę
Komunikacja
OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroniące przed koniecznością naprawienia szkód. Autocasco obejmuje ochroną pojazdy mechaniczne przed kradzieżą, uszkodzeniami i utratą. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę osobową w przypadku nieszczęśliwych wypadków, a Assistance dostarcza pomoc medyczną, techniczną i informacyjną.
Zapytaj o ofertę
Majątek
Ubezpieczenie majątku ma na celu zapewnienie ochrony finansowej różnych dóbr materialnych, praw i zobowiązań. W przypadku wystąpienia szkód lub strat wynikających z określonych zdarzeń, wypłacane jest odszkodowanie lub pokryte są koszty naprawy lub odtworzenia uszkodzonego mienia. To rozwiązanie pomaga zminimalizować finansowe konsekwencje niespodziewanych incydentów, takich jak pożar, kradzież, zalanie czy inne losowe zdarzenia.
Zapytaj o ofertę
Utrata dochodu
Ubezpieczenie od utraty dochodu przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody np. architekta, księgowego, adwokata, rzemieślnika lub marynarza oraz osób zatrudnionych na etacie o wysokich bieżących zobowiązaniach finansowych (np. kredytobiorcy). Maksymalnie do 10 mln PLN na wypadek trwałej niezdolności, inwalidztwa lub śmierci Ubezpieczonego.
Zapytaj o ofertę
NNW
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie NNW ma na celu zapewnienie ochrony finansowej w przypadku nieszczęśliwych wypadków, takich jak obrażenia ciała, trwałe uszkodzenia lub śmierć wynikające z nagłych, niezamierzonych zdarzeń. Ubezpieczenie NNW może obejmować różne sytuacje, takie jak wypadki drogowe, upadki, kontuzje czy inne nieszczęśliwe zdarzenia.
Zapytaj o ofertę